Moja kolekcja

Wspaniałe maszyny z duszą

Apple II GS

Liczba sztuk w kolekcji: 1

Apple IIc

Liczba sztuk w kolekcji: 1

Apple II

Liczba sztuk w kolekcji: 3

Sony PlayStation 3

Liczba sztuk w kolekcji: 2

Sony PlayStation 2

Liczba sztuk w kolekcji: 2

Sony PlayStation

LIczba sztuk w kolekcji: 1

Microsoft Xbox 360

Liczba sztuk w kolekcji: 3

Microsoft Xbox

Liczba sztuk w kolekcji: 2

RetroBlog

Historie o dawnych komputerach