Moja kolekcja

Wspaniałe maszyny z duszą
,

Apple II GS

Liczba sztuk w kolekcji: 1

,

Apple IIc

Liczba sztuk w kolekcji: 1

,

Apple II

Liczba sztuk w kolekcji: 3

,

Sony PlayStation 3

Liczba sztuk w kolekcji: 2

,

Sony PlayStation 2

Liczba sztuk w kolekcji: 2

,

Sony PlayStation

LIczba sztuk w kolekcji: 1

,

Microsoft Xbox 360

Liczba sztuk w kolekcji: 3

,

Microsoft Xbox

Liczba sztuk w kolekcji: 2

RetroBlog

Historie o dawnych komputerach